ජනපති කැඳවූ ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රි රැස්වීමට මෛත්‍රි ඇතුළු 52ක් නැහැ විමලුත් ඒ අතර


ආණ්ඩු පක්ෂයට සහයෝගය ලබාදෙන මන්ත්‍රිවරු එකසිය පනස් නවයක් සිටිති. එම පිරිසෙන් මන්ත්‍රිවරුන් පැමිණ ඇත්තේ එකසිය හතක් පමණක් බව පාර්ලිමේන්තු ආණ්ඩු පක්ෂ කාර්යාල වාර්තා සඳහන් කරයි. නොපැමිණි මන්ත්‍රිවරුන් පනස් දෙදෙනාගෙන් විසිදෙනෙකු පැමිණීමට නොහැකි බව දැනුම් දී ඇත.

නොපැමිණි මන්ත්‍රිවරුන් අතර හිටපු ජනාධිපති ​මෛත්‍රිපාල සිරිසේන සහ විමල් වීරවංශද සිටින බව අනාවරණය වේ. මෙම මන්ත්‍රි කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී ජනාධිපතිවරයා හා අගමැතිවරයා ගැටලු පිළිබඳ සාකච්ඡා කළද මුදල් ඇමැතිවරයා බැසිල් රාජපක්ෂ කිසිවක් ප්‍රකාශ නොකිරීමද විශේෂත්වයක් බව මන්ත්‍රිවරුන් පවසති.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post