රජයේ තනතුරු දරමින් ‘කාබනික වගාව‘ විවේචනය කරනු බෑ - මහාචාර්ය බුද්ධි මාරඹේව ඇමති එළවාදමයි


රජයේ කාබනික වගා ව්‍යාපෘතිය විවේචනය කළේ යයි පවසමින් පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ කෘෂි විද්‍යා පීඨයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය බුද්ධි මාරඹේ මහතා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති ආයතනවල  දැරූ සියලු තනතුරුවලින් මහින්දානන්ද ඇමතිවරයා නෙරපනු ලැබ ඇතැයි වාර්තාවේ.

අමාතයංශ තනතුරක් දරමින් රජයේ ප්‍රතිපත්ති විවේචනය කළ නොහැකි බව ඇමතිවරයා සඳහන් කර ඇත.

කෘෂිකර්ම  අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් උදිත කේ ජයසිංහ මහතාට අද (26) මෙම නෙරපීම සම්බන්ධ උපදෙස් ලබාදී ඇත.

මේ අනුව  මාරඹේ මහතා ජාතික කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන කමිටුවේ සාමාජික ධුරයෙන්ද, කෘෂි නව්‍යකරණ ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙයුම් කමිටුවේ සාමාජික ධුරයෙන් හා කුඩා ව්‍යාපාර කෘෂි සහභාගීත්ව වැඩසටහනේ උපදේශක ධුරයෙන්ද  වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි  ඉවත් කිරීමට  කටයුතු කෙරෙනු ඇත.

මේ අතර වත්මන් රජය ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුවක් මත ක්‍රියාත්මක කරන පරිසර හිතකාමී කෘෂිකර්මාන්තය විවේචනය කරමින්, ඊට එරෙහිව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රජාව,  ප්‍රජා සංවිධාන හා සාමාන්‍ය ජනතාව පෙළ ගැස්වෙන ආකාරයේ ප්‍රකාශන සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මාරඹේ මහතාට චෝදනා නගා ඇත.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post