නාමල්ගෙයි රෝහිතගෙයි අලුත් Family Photos


අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ සහ ඔහුගේ සොයුරු රෝහිත රාජපක්ෂ එම පවුල් දෙක එක්ව සිටින අලුත්ම ඡායාරූප කිහිපයක් සමාජ මාධ්‍ය වෙත මුදාහැර තිබේ. ඒවා පහතින්   
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post