ණය ගෙවාගන්න බැරුව උගන්ඩාවේ ගුවන්තොටුපළක් චීනයට සින්න වෙයි


ගුවන්තොටුපළක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ලබාගත් ණය මුදල් ගෙවීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් චීනය, උගන්ඩාවේ කම්පාලා අගනුවර පිහිටි ගුවන්තොටුපළක් පවරාගෙන ඇති බවට අප්‍රිකා මාධ්‍ය වාර්තා උපුටා දක්වමින්, ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

චීනයේ එක්සිම් China’s Export – Import (EXIM) බැංකුවෙන් 2% ක පොලිය යටතේ ලබාගෙන තිබූ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 207 ක ණය මුදල ගෙවා ගැනීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් උගන්ඩාව සතුවූ එකම ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ වූ සුප‍්‍රසිද්ධ එන්ටැබේ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ මෙලෙස චීනයට සින්න වී තිබේ.

$ads={2}

2015 වසරේ නොවැම්බරයේ උගන්ඩා රජය විසින් මෙම ණය මුදල ලබාගෙන ඇත්තේ මෙම ගුවන්තොටුපළ පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරීම සඳහාය.

උගන්ඩාවේ යොවේරි මුසවේනි ජනාධිපතිවරයාගේ රජය, වසර 7 ක සහන කාලයක් සහ වසර 20 කින් ගෙවා අවසන් කිරීමේ කොන්දේසිය මත මේ ණය මුදල ලබාගෙන ඇති බව ද පැවැසෙයි.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post