රන්ජන් සතුව තිබී ජංගම දුරකථනයක් සොයා ගැනේ


$ads={2}

අසනීප තත්ත්වයක් සඳහා ප්‍රතිකාර ලබාදීමට වැලිකඩ බන්ධනාගාර රෝහලට ඇතුළත් කර සිටින හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක සතුව තිබී ජංගම දුරකථනයක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post