ස්ටීව් ජොබ්ස් හැදූ මුල්ම ඇපල් පරිගණකය වෙන්දේසියේ දමයි


මීට වසර 45 කට පෙර ඇපල් සමාගමේ නිර්මාතෘවරුන් වන ස්ටීව් ජොබ්ස් සහ ස්ටීව් වොස්නියැක් විසින් අතින් සාදන ලද මුල්ම ඇපල් පරිගණකයක් අඟහරුවාදා එක්සත් ජනපදයේ වෙන්දේසිකරුවන් යටතට පත් විය.

තවමත් ක්‍රියාත්මක මට්ටමේ පවතින Apple-1, කැලිෆෝනියාවේ වෙන්දේසියකදී ඩොලර් 600,000 දක්වා ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

"Chaffey College" Apple-1, ගරාජයක වැඩ ආරම්භයේ සිට ඩොලර් ට්‍රිලියන 2 ක් වටිනා මෙගාලිත් දක්වා දිවගිය සමාගමේ  ආරම්භයේදීම ජොබ්ස් සහ වොස්නියැක් විසින් සාදන ලද 200 න් එකකි.

වර්තමාන සිනිඳු chrome-and-glass Macbooks හි ශ්‍රේෂ්ඨ, සීයා, ලෙස මෙම පරිගණකය හඳුන්වා තිබේ.

එය වඩාත් දුර්ලභ වන්නේ එය හවායි වලට ආවේණික වූ සාරවත් ලීයක් වන කෝවා ලී වලින් ආවරණය කර තිබීමයි. මේ ආකාරයට සාදා ඇත්තේ ‘ඔරිජිනල්‘ 200න් අතලොස්සක් පමණි.

වෙන්දේසිකරුවන් වන ජෝන් මොරන් පවසන්නේ 1986 පැනසොනික් වීඩියෝ මොනිටරයක් ​​සමඟ එන මෙම උපාංගයට මෙතෙක් හිමිකරුවන් දෙදෙනෙකු පමණක් සිට ඇති බවයි.

"Chaffey College" Apple-1, ගරාජයක වැඩ ආරම්භයේ සිට ඩොලර් ට්‍රිලියන 2 ක් වටිනා මෙගාලිත් දක්වා දිවගිය සමාගමේ  ආරම්භයේදීම ජොබ්ස් සහ වොස්නියැක් විසින් සාදන ලද 200 න් එකකි.

වර්තමාන සිනිඳු chrome-and-glass Macbooks හි ශ්‍රේෂ්ඨ, සීයා, ලෙස මෙම පරිගණකය හඳුන්වා තිබේ.

එය වඩාත් දුර්ලභ වන්නේ එය හවායි වලට ආවේණික වූ සාරවත් ලීයක් වන කෝවා ලී වලින් ආවරණය කර තිබීමයි. මේ ආකාරයට සාදා ඇත්තේ ‘ඔරිජිනල්‘ 200න් අතලොස්සක් පමණි.

වෙන්දේසිකරුවන් වන ජෝන් මොරන් පවසන්නේ 1986 පැනසොනික් වීඩියෝ මොනිටරයක් ​​සමඟ එන මෙම උපාංගයට මෙතෙක් හිමිකරුවන් දෙදෙනෙකු පමණක් සිට ඇති බවයි.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post