කුට්ටිආරච්චිගේ වම්බටු වගේද, තිස්සකුට්ටි කෙල්ලොත් එක්ක කරන නැටුම්


මේ දවස්වල දේශපාලන වේදිකාවල හැමෝම වගේ කතාවෙන්නේ කුට්ටිආරච්චි සිදුකළ කතාව ගැනයි.

මෙම කතාවෙන් කාන්තා හිංසනයක් සිදුවූ බවට චෝදනා එල්ල කරමින් අද විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු පාර්ලිමේන්තුව තුල විරෝධතාවක්ද පලකළා.

කෙසේ වෙතත් මෙම කුට්ටිආරච්චිගේ ඡායාරූප කිහිපයක්ද අන්තර්ජාලය පුරා හුවමාරු වෙමින් තිබෙනවා.

එම ඡායාරූප පහතින්….

$ads={2}


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post