මහබැංකුවට ආපු කළු සල්ලි ගැන විස්තර දෙන්න බෑ! ඒක රහසක්!


මේ වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට පනවන ලද මතභේදාත්මක බදු සමාවෙන් ලියාපදිංචි වූ අරමුදල් ප්‍රමාණය සහ ඉපැයූ ආදායම අනාවරණය කළ නොහැකි බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු (CBSL) අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

බදු නොගෙවූ, නමුත් එම වත්කම් ප්‍රකාශ කිරීමට සහ 1% ක ගාස්තුවක් අය කිරීමට කැමති පුද්ගලයින්ට පොදු සමාවක් ලබාදීමේ පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම බදු සමාව ලබාදී ඇත.

$ads={2}

එවැනිම පනතක් 2000 දශකයේ මුල් භාගයේදී එවකට රජය විසින් සලකා බලන ලදී.

විපක්ෂය මෙම පනත වංක සහ අසාධාරණ පනතක් ලෙස නම් කර ඇත.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post