ප්‍රබල කෝටිපතියන්ටත් අද රජ කෑමට ආරාධනා!


අද කොළඹින් පිට දහවල් කාලයේදී පැවැත්වෙන රජ කෑම වේලට සහභාගී වන ලෙසට ප්‍රබල කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයන් රැසකටම ආරාධනා ලැබී ඇති බව වාර්තා වේ.

$ads={2}

ඒ අනුව මෙම කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයන් දැනටමත් එම ප්‍රදේශයට ගොස් ඇති බව දැනගන්නට තිබේ.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post