එළඹෙන අයවැයෙන් පසු දුම් වැටියක මිල ඉහළට?


දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය විසින් සකස් කරන ලද දුම්වැටි සඳහා වන මිල සූත්‍රයට අනුව එළඹෙන අයවැයෙන් පසු දුම් වැටියක මිල අනිවාර්යයෙන්ම ඉහළ යා හැකි බව එහි සභාපති ආචාර්ය වෛද්‍ය සමාධි රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට දුම්වැටි මිලදී ගැනීම අධෛර්යමත් කිරීම සඳහා මෙලෙස මිල සූත්‍රයක් සකස් කර තිබෙන අතර එය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා හරහා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙන බවයි සභාපතිවරයා පැවසුවේ.

මිල සූත්‍රයට අනුව සෑම වසරකම දුම්වැටියක මිල ඉහළයාම සිදුවන බව අද පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී වෛද්‍ය සමාධි රාජපක්ෂ මහතා පැවසුවේය.

“දුම්වැටියක මිල තීරණය කිරීම සඳහා විද්‍යාත්මක සහ විනිවිද භාවයකින් යුක්ත මිල සුත්‍රයක් අපි ඉදිරිපත් කළා. අපි බලාපොත්තුව වෙනවා මේ ළඟ ළඟ එන අයවැයෙන් දුම්වැටියේ මිල ඉහළ යන බව. මේ දුම්වැටියේ මිල නියමකිරීමේ මිල සුත්‍රයක් හඳුන්වාදීම මම හිතනවා ඓතිහාසික පියවරක්. මේ මිල සූත්‍රය ඉදිරිපත් වුණු දවසේ ඉඳන් මේ රටේ දුම්වැටි තිබෙන තාක් හැම අවුරුද්දකම දුම්වැටියේ මිල ඉහළ යනවා. පාරිභෝගිකයාට මිලදී ගන්න බැරි මට්ටම දක්වා අපි දුම්වැටියේ මිල ඉහළ දානවා.”

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post