බඩල්කුඹුරෙන් හිස් කබලක් හමුවේ - මාස 8 කට පෙර පොලිස් නිලධාරියා වීසි කළ කුරුවිට තරුණියගේ හිසදැයි සැකයක්


මීට මාස 08 කට පමණ පෙර පසුගිය මාර්තු මස කොළඹ, වේල්ලවීදිය ප්‍රදේශයේ ට්‍රැවලින් බෑගයක අතැරදමා තිබියදී හමු වු කුරුවිට ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි අවිවාහක කාන්තාවගේ හිස නැති මළ සිරුරෙන් අතුරුදන්වූ හිස ගැන හෝඩුවාවක් ඉරිදා දිනයේ එකී ඝාතනය සිදු කළ බවට සැක කළ පොලිස් නිලධාරියා විසූ බඩල්කුඹුරින් හමුවී තිබෙයි.

පස්සර බඩල්කුඹුර ප්‍රදේශයේ පදිංචි උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු මෙම ඝාතනය සිදුකර තිබූ අතර ඔහු ගැන ආරංචි මාධ්‍ය වල පළවීමෙන් පසු පොලිසිය ඔහුව සොයන්නට එනවිට ඔහු සියදිවිනසාගත් නිසා ඝාතනයවූ කාන්තාවගේ හිස ගැන තොරතුරු වසන්ව තිබුණි.

ඒ දිනවල එකී හිස සොයා පොලිසිය දින ගණනාවක් විශාල ගවේෂණයක් සිදු කළ නමුත් හිස හමුවූයේ නැත.

මෙම හිස සෙවීම සඳහා ඒ දිනවල පොලිස් නිලධාරියාගේ නිවසේ තිබූ ගැඹුරු ළිඳ ක්ද  ඉස පරීක්ෂා කර තිබූ අතර ඝාතන සීසීටීවී පරීක්ෂාවේදී පොලිස් පරීක්ෂකවරයා එක් මල්ලක් මිලට ගෙන කාන්තාවගේ සිරුර තැන්පත් කර අනෙක් මල්ල කරේ දමාගෙන ගිය ස්වරූපයක් හඳුනාගත් නිසා ඔහු එය අතරමග විසි කරන්නට ඇතැයි සැකය පැනනැගිණි.

උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයා කාන්තාව හා නවාතැන් ගෙන සිටි හංවැල්ල ප්‍රදේශයේ නවාතැන් පොළ ආසන්නයේ පිහිටා ඇති කැලණි ගඟට විසි කරන්නට ඇති බවට සැකයක් මත ඒ ගැනද සෝදිසි සිදු කළ මුත් හිස හමු නොවීය. අනතුරුව පොලිස් නාවික කොට්ඨාසය කැලණි ගඟේ මෝය කටේ සිට හංවැල්ල දක්වා විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමක් දියත් කර තිබුණි.

තරුණියගේ හිස සොයා ගැනීමට නොහැකි වූ බැවින් ඒ දිනවල දේහය පිළිබඳ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය ඩී.එන්.ඒ. පරීක්ෂණ වාර්තාව ලැබීමෙන් පසු සිදු කිරීමට සිදු විය.

ඒ දිනවල එකී හිස සොයා පොලිසිය දින ගණනාවක් විශාල ගවේෂණයක් සිදු කළ නමුත් හිස හමුවූයේ නැත.මෙම හිස සෙවීම සඳහා ඒ දිනවල පොලිස් නිලධාරියාගේ නිවසේ තිබූ ගැඹුරු ළිඳ ක්ද  ඉස පරීක්ෂා කර තිබූ අතර ඝාතන සීසීටීවී පරීක්ෂාවේදී පොලිස් පරීක්ෂකවරයා එක් මල්ලක් මිලට ගෙන කාන්තාවගේ සිරුර තැන්පත් කර අනෙක් මල්ල කරේ දමාගෙන ගිය ස්වරූපයක් හඳුනාගත් නිසා ඔහු එය අතරමග විසි කරන්නට ඇතැයි සැකය පැනනැගිණි.

උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයා කාන්තාව හා නවාතැන් ගෙන සිටි හංවැල්ල ප්‍රදේශයේ නවාතැන් පොළ ආසන්නයේ පිහිටා ඇති කැලණි ගඟට විසි කරන්නට ඇති බවට සැකයක් මත ඒ ගැනද සෝදිසි සිදු කළ මුත් හිස හමු නොවීය. අනතුරුව පොලිස් නාවික කොට්ඨාසය කැලණි ගඟේ මෝය කටේ සිට හංවැල්ල දක්වා විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමක් දියත් කර තිබුණි. තරුණියගේ හිස සොයා ගැනීමට නොහැකි වූ බැවින් ඒ දිනවල දේහය පිළිබඳ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය ඩී.එන්.ඒ. පරීක්ෂණ වාර්තාව ලැබීමෙන් පසු සිදු කිරීමට සිදු විය.

gossip lanka news

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post