රොබින්හුඩ් අයවැයක්! පසුපෙළෙන් බැසිල්ට උත්තමාචාරය!


ගෝලීය වසංගතයක් මතුව පැවතියදී මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් මෙවර ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ රොබින්හුඩ් පන්නයේ අයවැයක් බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය සංවිධායක ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා පැවසීය.

ඒ මහතා පෙන්වා දුන්නේ බොහෝ දෙනා මෙවර අයවැයෙන් ජනතාව තවත් පීඩාවට පත්වනු ඇති බව සිතා සිටියද මුදල් අමාත්‍යවරයා පීඩිත ජනතාවට සහන ලබා දීමට පියවර ගෙන ඇති බවකි.

$ads={2}

එමෙන්ම ධනවතුන්ගෙන් මුදල් ගෙන දුප්පතුන්ට සහන ලබා දෙන අයවැයක් ඉතිහාසයේ පළමුවරට ඉදිරිපත් කිරීමට බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පියවර ‌ගෙන ඇති බවද ඒ මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

එම නිසා මෙවර අයවැය රොබින්හුඩ් පන්නයේ අයවැයක් ලෙස හැදින්විය හැකි බව කී මන්ත්‍රීවරයා ඒ වෙුනවෙන් බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා හට ආණ්ඩුවේ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ උත්තමාචාරය හිමි වන බවද කීය.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post