අයවැයෙන් සහන නැති නිසා වාහන මිල තව ඉහළ යනවා


ඊයේ ඉදිරිපත් කළ අයවැය අනුව ආනයන සහන කිසිවක් නොලැබීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඉදිරියේදී වාහන මිල අඩුවීමක් අපේක්ෂා කළ නොහැකි බවත් තවත් ඉහළයනු ඇති බවත් වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති ඉන්දික සම්පත් මෙරිඤ්ඤගේ පැවසුවේය.

වාහන බද්ද සම්බන්ධයෙන් හෝ ආනයන සහන සම්බන්ධයෙන් කිසිවක් අයවැයේ නැතැයිද ඔහු කීය.

විදේශ මුදල් සංචිත ශක්තිමත්වනතුරු රජයට මේ සහන ලබාදීමේ හැකියාවක් නැති බව පෙනී ගොස් ඇතැයි පවසන ඔහු ජනතාව අපේක්ෂා කළ ආකාරයට වෙළෙඳපොළට වාහන අඩුමිලට ගෙන්වීමේ පහසුකම් මේ නිසා නැතිව ගිය බවද කීය. ඉදිරි කාලයේදී රජය විදේශ සංචිත ශක්තිමත් කිරීමට ගන්නා පියවර අනුව මේ දේවල් වෙනස්වීම පමණක් අපේක්ෂා කළ හැකි යයි ඔහු කීය.

$ads={2}

ඒ අනුව මේ දක්වා වෙළෙඳපොළ තුළ වාහන මිල සම්බන්ධව පැවති අවිනිශ්චිත ඉහළයාම තවදුරටත් වර්ධනය විය හැකි යයිද වාහන සේල් හිමියන්ට මෙන්ම පාරිභෝගිකයන්ට මේ නිසා අවාසිදායක තත්වයක් මතුව ඇතැයිද ඔහු පැහැදිලි කළේය.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post