මරනවා දැනගනිං.. ලයිට් ගැනීම මගෙ වරප‍්‍රසාදයක්..- මහරගම නගරාධිපති පොලිසිය මරන්න පනී… | [VIDEO]


මහරගම නගර සභාවේ සභාපති ටිරාජ් ලක්රුවන් මහතාගේ පියා අත්අඩංගුවට ගැනීමට යාමේදී පොලිසිය සමඟ උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් ඇති විය

සිය නිවසට අනවසරයෙන් විදුලිය ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සභාපතිවරයාගේ පියා පොලිස් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද්දේ විදුලි බලමණ්ඩලයේ නිලධාරීන් පිරිසක් ද සමග නිවසට ගොසිනි.

නගර සභාවේ සභාපති වරයා සහ පොලිසිය අතර එහිදී උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇතිව තිබෙන්නේ එම අවස්ථාවේදීය.

තම නිවසට විදුලිය ලබා ගැනීම තම වරප්‍රසාදයක් බවත් පැවසූ සභාපතිවරයා එහි පැමිණි නිලධාරීන් මරා දමන බවට ද තර්ජනය කර ඇත.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post