පාන් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදන සඳහා අද සිට පාලන මිලක් නැහැ - බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පාන් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදන සඳහා පාලන මිලක් නොමැති බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post