ඉන්න පුළුවන් 10 දෙනයි! ඒත් ආරක්ෂක නිලධාරීන් 84ක් තියන් ඉන්න ප්‍රබල ඇමැති කව්ද?

ආණ්ඩුවේ ප්‍රබල අමාත්‍යවරයකු තම ආරක්ෂාව සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් 84 දෙනෙකු යොදවා ගෙන ඇති බවට මාධ්‍ය වාර්තා පළ වේ.

විශේෂ කාර්ය බලකායේ හැත්තෑ හතරක් මෙන්ම තවත් නිලධාරීන් හත් දෙනෙකු ඇතුළුව මෙම ආරක්ෂකයින් යොදවාගෙන තිබෙන බව සඳහන්ය.

කැබිනට් අමාත්‍යවරයකු වෙනුවෙන් අනුමත ආරක්ෂක නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව දස දෙනෙක් වන නමුත් මෙම පිරිස ආරක්ෂා සඳහා යොදවා ගෙන ඇත්තේ එම නියමයන්ට පිටුපාමින් බවද වාර්තාවන්හි තවදුරටත් කියා සිටී.

ඊට අමතරව ආණ්ඩුවේ තවත් ඇමැතිවරු කිහිප දෙනකු ද තමන්ට අනුමත ආරක්ෂකයන් ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිපුර ආරක්ෂක නිලධාරීන් තබාගෙන සිටින බව ද එම වාර්තාවේ සඳහන් කර තිබේ.

එමෙන්ම පසුගිය කාලයේදී එල්ල වූ තවත් බරපතළ චෝදනාවක් වූයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාටද ආරක්ෂක නිලධාරීන් 200කට අධික පිරිසක් ලබා දී ඇති බවකි

$ads={2}


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post