අද දවසේ ලග්න පලාපල - 2021 දෙසැම්බර් මස 09 වන බ්‍රහස්පතින්දා


මේෂ

ක්‍රියාශීලී දිනකි. රාජකාරිද බහුල වන අතර ප‍්‍රීතිසාද වැනි දේවල් වලට සහභාගි වීමේ අවස්ථාද යෙදේ. වැයපසද ඉහළ යයි. නවක මිතුදම් පේ‍්‍රම සබඳතා වර්ධනය වෙයි. හදිසි ධනලාභ දෙයි. සිරසගත රෝග මතුකරයි.

වෘෂභ

ගමන් බිමන් අධික වෙයි. අනවශ්‍ය වියහියදම් ඇතිවෙයි. ප‍්‍රීතිසාද වලට සහභාගි වෙයි. ඉඩකඩම් මිලට ගැනීමට විකිණීමට ශුභයි. පසුපස හඹා පැමිණි සතුරන් තම අණට අවනත වෙයි. අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියන්හි පීඩා මතු කරන දිනකි.

$ads={2}

මිථුන

තම ඥාති මිත‍්‍රාදීන් ඒකරාශීව කි‍්‍රයාකරයි. තම නිවස උත්සව ශ‍්‍රියාවක් ගෙනදෙයි. නවක මිතුදම් ප්‍රේම සබඳතා වර්ධනය වෙයි. දුරස්ථව සිටි මිතුරන් සමීප වෙයි. හදිසි ලාභ මතු කරයි. සෙම් කෝප රෝග මතුකරයි.

කටක

ක්‍රියාකාරී දිනකි. සුහදතා වර්ධන ක්‍රියාවන්හි යෙදේ. තම ඥාති මිත‍්‍රාදීන් ඒකරාශීව කටයුතු කරයි. විනෝදජන ක්‍රියාවන්හිද යෙදේ. තරමක් මිල මුදල් බහුලව වැයවේ. අමතර ලාභද ලබයි. ස්නායුගත රෝග, නහර වේදනා මතුවේ.

සිංහ

ශුභාශුභ මිශ‍්‍රඵල උදාකරයි. ගමන් බිමන් අධික දිනකි. තම ව්‍යාපාරවල දියුණුව පෙනේ. කි‍්‍රයාශීලී ලෙසින් කි‍්‍රයාකරයි. නව නිපැයුම් අරඹයි. සුහදතාව වර්ධන කි‍්‍රයාවන්හි යෙදේ. සිරසගත රෝග සාදයි.

කන්‍යා

ශුභඵල ගෙනදෙයි. ප‍්‍රීති උත්සව වලට සහභාගිවීමේ අවස්ථා යෙදේ. විනෝදජනක කටයුතු වලද යෙදෙන අතර වැයපසද ඉහළ යයි. කෘෂි කාර්මික කටයුතු වලින් ජය ලබයි. සෙම් ආසාදන රෝග සාදයි.

තුලා

ශුභවාදී ඵල මතු කරයි. ප‍්‍රීති උත්සව යෙදේ. දුරගමන් වලට හේතුයි. විනෝදජනක කි‍්‍රයාවල ද යෙදේ. ප‍්‍රබෝධමත්ව රැුකියාවල යෙදේ. තනතුරු ලාභ ගෙනදෙයි. වාතාධික රෝග සාදයි.

වෘශ්චික

ශුභාශුභ මිශ‍්‍රඵල යෙදේ. රැකියා ස්ථානවල පැවැති සතුරු බලපෑම් ඉවත් වෙයි. තම වටිනාකම ප‍්‍රදර්ශනය වෙයි. නව වැඩකටයුතු වල යෙදේ. ව්‍යාපාරවල දියුණුව පෙනේ. සෙම් ආසාදන රෝග සාදයි.

ධනු

ශුභවාදී ඵල ගෙනදෙයි. ප‍්‍රීති උත්සව යෙදේ. දුරගමන් වලට හේතුයි. නවක මිතුදම් මතු කරයි. රැුකියා ස්ථානවල බාධා ඉවත් වෙයි. මිල මුදල් වැයවන දිනකි. සිරසගත රෝගවලට හේතුයි.

මකර

ශුභාශුභ මිශ‍්‍රඵල මතු කරයි. ප‍්‍රීති උත්සව යෙදේ. වැයපස අධික දිනකි. තරමක් නයතුරුස්වීමට ඉඩ තිබේ. රැුකියා ස්ථානවල සතුරු බලපෑම් එල්ල වෙයි. සිතුවිලි චංචල වෙයි. සෙම් රෝග වලට හේතුයි.

කුම්භ

ශුභවාදී ඵල මතු කරයි. දුරගමන් යෙදේ. විනෝදජනක කටයුතු වලද යෙදේ. පේ‍්‍රම සබඳතා වර්ධනය වෙයි. තරමක් නයතුරුස්වීමට ඉඩ තිබේ. රැකියාවේ උසස්වීමකට හේතුයි. ආමාශගත රෝග මතුවෙයි.

මීන

ශුභාශුභ මිශ‍්‍රඵල මතු කරයි. ප‍්‍රබෝධමත්ව රාජකාරි වල යෙදේ. ප‍්‍රීති උත්සව, සුහද හමුවීම් වැනි දේවලට සහභාගිවීමේ අවස්ථා යෙදේ. නවක මිතුදම් මතුකරයි. සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිරිහීමෙන් රෝග සාදයි.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post