අද දවසේ ලග්න පලාපල - 2021 නොවැම්බර් මස 20 වන සඳුදා


මේෂ

ප‍්‍රබෝධයෙන් දවස ගෙවයි. අරමුණු ජයගනී. දුර ගමන් යෙදේ. තරමක් වෙහෙසව ක‍්‍රියා කිරීමට සිදු වෙයි. මහජන ප‍්‍රසාදයට පත්වන කරුණු කාරණා යෙදෙන දිනකි. සන්ධිගත රෝග වාත රෝග මතු වේ.

වෘෂභ

ක‍්‍රියාශීලී දිනකි. දුර ගමන් විදෙස් ගමන් වැනි දේට හේතුයි. රාජකාරී ස්ථානවල බාධා ඉවත්වෙයි. පේ‍්‍රම සබඳතා වර්ධනය වෙයි. නවක මිතුදම් ඇති වේ. අමතර ලාභ ලබයි. සිරසාගත රෝග මතු කරයි.

මිථුන

රාජකාරී කටයුතු ප‍්‍රබෝධයෙන් ඉටුකරයි. සුහදතා වර්ධන කටයුතුවල යෙදේ. තම ව්‍යාපාරවල දියුණුවක් පෙනෙයි. ලිපි ලේඛන කටයුතුවලින් ජයග‍්‍රහණ ලබයි. හදිසි ධනලාභද දෙයි. මුත‍්‍රා ආසාදන රෝග සාදයි.

කටක

ශුභා ශුභ මිශ‍්‍රඵල දෙයි. රාජකාරී ස්ථානවල කැපී පෙනෙයි. ගමන් බිමන් බහුල වන අතර අනවශ්‍ය ලෙස විය පැහැදම් ඇති වෙයි. නීතිමය ගැටලූවලින් ජයග‍්‍රහණ ලබයි. හදිසි ලාභ ලබයි. ආමාශ ගත රෝග සාදයි.

$ads={2}

සිංහ

ශුභවාදී ඵල ගෙන දෙයි. ක‍්‍රියාශීලීව කටයුතු කරයි. රාජකාරී බහුල දිනකි. අතපසුවීම්වලට හේතුයි. ආර්ථිකය වර්ධනය පිණිස ක‍්‍රියා කරයි. සිරසාගත රෝග මතු කරයි.

කන්‍යා

ශුභවාදී ඵල මතු කරයි. ගමන් බිමන් අධික දිනකි. ස්ථාන මාරුවීම්වලට හේතුයි. තරමක් චංචල මනසකට හේතුයි. තනතුරු ලාභ ලබයි. සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිරිහී රෝග මතු කරයි.

තුලා

ශුභාශුභ ඵලදෙයි. සුහදතා වර්ධන ක‍්‍රියාවන් යෙදේ. ආර්ථික වර්ධනයට හේතු කරුණු යෙදේ. ගමන් බිමන් යෙදේ. රාජකාරි බලතල වැඩි වෙයි. සන්ධි ප‍්‍රදාහ රෝග සාදයි.

වෘශ්චික

ශුභවාදී ඵල මතු කරයි. කෙටි ගමන් බිමන් බහුල වෙයි. ප‍්‍රීති උත්සව වැනි දේටද හේතුයි. තම ආර්ථිකයේ පහත වැටීමකට හේතුයි. සතුරු බලපැම් එල්ල වෙයි. ආමාශ ගත රෝග මතුවෙයි.

ධනු

ශුභවාදී ඵල මතු කරයි. දුර ගමන් යෙදේ. රාජකාරී ප‍්‍රබෝධමත්ව ඉටු කරයි. ක‍්‍රියාශීලි දිනකි. ස්ථාන මාරුවීම් වැනි දේට හේතුයි. සෞඛය තත්ත්වය පහත වැටේ. රෝග මතු කරයි. තරමක් පීඩා මතු කරයි.

මකර

ශුභා ශුභ මිශ‍්‍රඵල මතු කරයි. සුහදතාවය මතුකරන ක‍්‍රියාවන්හි යෙදේ. නවක මිතුදම් ඇත ිවෙයි. පේ‍්‍රම සබඳතා ඇති වෙයි. වැය පස ඉහළ යයි. කලක් පීඩා දුන් රෝග නැවත මතු කරයි.

කුම්භ

ශුභා ශුභ මිශ‍්‍රඵල ගෙන දෙයි. ප‍්‍රබෝධමත්ව ක‍්‍රියා කරන දිනකි. තම ඥාති මිත‍්‍රාදීන් සමග සුහදතා වර්ධන ක‍්‍රියාවන්හි යෙදේ. සෙම්බහුල වීමෙන් රෝග මතු කරයි. වැයපස ඉහළ යයි.

මීන

ශුභවාදී ඵල මතු කරයි. තනතුරු ලාභ ලබයි. ස්ථාන මාරුවීම්වලට හේතුයි. ව්‍යාපාරවල දියුණුවක් පෙනේ. නවක මිතුදම් ඇති වෙයි. සන්ධි ප‍්‍රදාහ රෝග ඉදිමුම් රෝගාදියට හේතුයි.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post