අද දවසේ ලග්න පලාපල - 2021 නොවැම්බර් මස 19 වන ඉරිදා

මේෂ

ශුභාශුභ ඵලදෙයි. ආගමික වතාවත්වල යෙදේ. තම ඇසුරු කරන්නෝද දහමට යොමු කරවන ක‍්‍රියා දියත් කරයි. සුහදතා වර්ධන ක‍්‍රියාවන්හිද යෙදේ. මහජන ප‍්‍රසාදයට පත්වන දිනකි. මූල රෝග, බඩවැල් ආශි‍්‍රත රෝග මතුවේ.

වෘෂභ

ක‍්‍රියාශීලී දිනකි. සමාජ සත්කාර ක‍්‍රියාවන්හි යෙදේ. පරාර්ථකාමීව ක‍්‍රියාකරයි. දානමානා දී පුණ්‍ය කර්ම වලට මුල්තැන දෙයි. සතුරන්ද මිතුරන් බවට පත්වීමට ඉඩ තිබේ. ආමාශගත රෝගද මතුවේ.

මිථුන

දුරගමන් වන්දනා ගමන් වැනි දේවලට හේතුයි. දහමට ලැදිව ක‍්‍රියාකරයි. ඇසුරින් දුරස්ව සිටි ඥාතීන් සමීප වෙයි. පී‍්‍රති උත්සව වැනි දේට සහභාගිවෙයි. සෙම් කෝප රෝග ද මතුකරයි.

$ads={2}

කටක

ප‍්‍රීතිසාද උත්සව වැනි දේවල් සංවිධානයට සහභාගිවීම් වලට හේතුයි. ආගමික වතාවත්ද ගරුකර ක‍්‍රියාකරන දිනකි. මහජන ප‍්‍රසාදයට පත්වන අතර වැයපස තමරක් ඉහළ යන දිනකි. ස්නායුගත රෝග වතාධික රෝග මතුකරයි.

සිංහ

ශුභඵල දෙයි. දහමට ලැදිව ක‍්‍රියා කරයි. විනෝදගමන්, වන්දනා ගමන් වැනි දේවලට හේතුයි. තම නිවස උත්සව ශ‍්‍රියාවක් මතුකරයි. හදිසි ධන ලාභ ලබයි. සිරසාගත රෝග මතුකරයි.

කන්‍යා

ධර්මානුකූල ක‍්‍රියාවන්හි නියැලේ. තම ඥාතීන්ද ඒ සඳහා යොමුකරවයි. සමාජ සත්කාරක ක‍්‍රියාවන්හිද යෙදේ. දුරස්ථව සිටි ඥාති මිත‍්‍රාදීන් සමීපකරවන ක‍්‍රියාවන්හිද යෙදේ. සෙම් බහුල රෝග මතුකරයි.

තුලා

දුර ගමන්, වන්දනා ගමන් වැනි දේවලට හේතුයි. නවක මිතුදම් ඇතිවෙයි. විනෝදජනක ක‍්‍රියාමාර්ගවලද යෙදෙන අතර සමාජ සත්කාරක ක‍්‍රියාවල යෙදේ.හදිසි ධන ලාභද ලබයි. මුත‍්‍රා ආසාදන රෝග මතුකරයි.

වෘශ්චික

සමාජ සත්කාරක ක‍්‍රියාවන්හි යෙදෙන අතර මහජන ප‍්‍රසාදයට පත්වන දිනකි. ආගමික වතාවත්ද ගරු කරයි. තම නිවස සුළුවෙන් හෝ උත්සව ශි‍්‍රයාවක් ගෙනදෙන දිනකි. සන්ධි ප‍්‍රදාහ රෝග මතුකරයි.

ධනු

ශුභාශුභ මිශ‍්‍රඵල මතුකරයි. වැයපස ඉහළ යයි. පොදුසේවා කටයුතු ආදියෙහි යෙදේ. දහමට ලැදිව ක‍්‍රියාකරයි. පේ‍්‍රම සබඳතා වර්ධනය වෙයි. සිරසාගත රෝග සාදයි

මකර

ශුභාශුභ මිශ‍්‍රඵල මතුකරයි. පොදු සේවා, සමාජ සත්කාරක ක‍්‍රියාවන්හි යෙදේ. දුර ගමන්, වන්දනා ගමන් වැනි දේට හේතුයි. වැයපස ඉහළ යයි. ණය තුරුස්වීමට හේතුයි. සෙම් බහුල වීමෙන් රෝග මතුකරයි.

කුම්භ

ශුභාශුභ මිශ‍්‍රඵල දායක වෙයි. ගමන් බිමන් අධික වන දිනකි. සමාජ සත්කාරක ක‍්‍රියාවන්හි යෙදේ. ජනතා දැනුවත් කිරීම් වලට හේතුයි. ආගමික උත්සව සංවිධානයට හේතුයි. කොන්දේ සහ සන්ධි ආශි‍්‍රිත රෝග මතුකරයි.

මීන

ශුභාශුභ මිශ‍්‍රඵල මතුකරයි. පේ‍්‍රම සබඳතා මතුවෙයි. ප‍්‍රීති උත්සව යෙදේ. පොදු සේවා සංවිධානවල යෙදේ. වන්දනා ගමන් විනෝද ගමන් සුලබව යෙදේ. වැයපස ඉහළ යයි. අමාශගත රෝග යෙදෙයි.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post