කොවිඩ් වැළැක්වීමේ මධ්‍යස්ථානය අද සිට හරිත කෘෂිකර්මය සඳහා වෙන් කරයි


COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයේ (NOCPCO) නාමය අද (09) සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි වෙනස් කර තිබේ.

$ads={2}

යුද්ධ හමුදාපති ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කළේ, එහි නාමය හරිත කෘෂිකර්මය සඳහා වූ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය බවට අද සිට පත් කර ඇති බව ය.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post