දිවයින පුරා වෛද්‍යවරුන් හෙට වැඩවර්ජනයක..


$ads={2}

හෙට (21) දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වැඩවර්ජනයක් දියත් කිරීමට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම වැඩවර්ජනය හෙට උදෑසන 8.00 සිට ක්‍රියාත්මකයි.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post