ලංකාවේ කංසා ‘වගා කිරීමට’ අවසර දෙන හැටි මෙන්න


කංසා අපනයනයෙන් ඉදිරි වසර දෙක තුළ ඩොලර් බිලියන තුනක ආදායමක් ඉපයීමට බලාපොරොත්තු වන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිසිර ජයකොඩි මහතා බීබීසී වෙත ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

මේ වන විටත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඒ සඳහා වන පනත් කෙටුම්පත සකස්කර අවසන් බවයි ඔහු එහිදී සඳහන් කර ඇත්තේ.

කංසා වගා කිරීම සඳහා රාජ්‍ය අංශයෙන්, ගුවන් හමුදාව ඇතුළු හමුදා මැදිහත්කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර තිබෙනවා.

$ads={2}

අදාල නිර්ණායක සකස් කිරීමට, රෙගුලාසි සකස් කිරීමට හා අනුමැතිය ලබා දීමට අනුකමිටු තුනක් පත් කර ඇති බවත් එම අනුකමිටු තුනෙහි අවසරය මත වගාවට අවසර ලබා දෙන බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළ බවයි බීබීසී වාර්තාකර ඇත්තේ.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post