දිවයිනේ කිසිඳු ස්ථානයක ගෑස් ටැංකි පිපිරීම් සිදුව නෑ - පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස කුට්ටිආරච්චි කියයි


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස කුට්ටිආරච්චි අද මාධ්‍ය හමුවකට සම්බන්ධ වෙමින් කියා සිටියේ, දිවයිනේ කිසිඳු ස්ථානයක ගෑස් ටැංකි පුපුරා යෑමක් සිදු වී නැති බව යි.

ගෑස් ළිප් හැර ගෑස් ටැංකියක් පිපිරුණු අවස්ථාවක් පෙන්වා දෙන ලෙසට ඔහු අභියෝගයක් ද ඉදිරිපත් කළා.

$ads={2}

ඔහු අවධාරණය කරන්නේ, ගෑස් ළිපේ හෝ ගෑස් සංයුතියේ හෝ නො ව ගැටලුව ඇත්තේ, ගෑස් ළිපේ බවයි.

ගෑස් සංයුතිය හා ගෑස් ටැංකි ගැන පරීක්ෂණ සිදු වන අතරවාරයේ ම, ගෑස් ළිප් ගැනත් පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බව යි ඔහු අවධාරණය කළේ.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post