මම පාන්දර තේ හදාගන්න ගෑස් ලිප පත්තුකරන්නෙත් බයකින් රාජ්‍ය ඇමැති නිමල් ලංසා


අද රටේ සිදුවන ගෑස් ගිනි ගැනීම්වලට අදාළ සමාගම් පැහැදිලිව වගකිවයුතු බව ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලංසා ජා-ඇළදී පැවසීය.

ජනතාව පමණක් නොව ගෑස් පරිභෝජනය කරන තමන්ද මේ ගෑස් ගිනිගැනීම් නිසා බියට පත්ව සිටින බවද හෙතෙම පැවසීය.

උදෑසන තුනට පමණ අවදිවන තමන්ද තේ සදා ගැනීම සඳහා ගෑස් ලිප පත්තු කිරීමේදී ඉතා පරිස්සම් වන බවද ඇමැතිවරයා පැවැසීය. වසර ගණනාවක් ගෑස් වෙළෙඳාම් කර එයින් ලාභ ලැබූ ගෑස් සමාගම් කළමනාකාරිත්වය ගෑස් ගිනි ගැනීම්වල වගකීම භාර නොගෙන එහි වරද පාරිභෝගිකයන් මත පැටවීම හෝ ගෑස් ලිප් උපාංගවල වැරදි නිසා ගිනිගැනීම් සිදුවන බව පැවසීම වැරදි බවද මෙහිදී රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා පැවසීය.

$ads={2}

ඉතිහාසය තුළ ගෑස් සඳහා වන පාවිච්චි කළ උපාංග දැනුදු පාවිච්චි කරන නිසා වෙනදාට වඩා අසාමාන්‍ය ලෙස ගෑස් ගිනිගැනීම් සිදුවන්නේ නම් එය පැහැදිලි කළ යුත්තේ ද ගෑස් සමාගම් බව ද රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා පැවසීය. ගෑස්වල සංයුතිය වෙනස් කර ඇත්නම් එයද පැහැදිලි කිරීමේ වගකීම සමාගම් මත පැවරෙන බව හෙතෙම පැවසීය.

-ප්‍රසංග පාවුළුහේවා - කටුනායක

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post