අලුත් ගෑස් සිලින්ඩර් එද්දී පරණ සිලින්ඩර්වලට වෙන්න යන දේ


වෙළෙඳපොළට නිකුත් කරන නව ලිට්‍රෝ සහ ලාෆ්ස් ගෑස් සිලින්ඩර් හඳුනා ගැනීමට ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීමට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව, නව ලිට්‍රෝ ගෑස් සිල්න්ඩර්වල වෑල්වය සුදු පැහැති පසුබිමක රතු වර්ණයෙන් යුත් ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ ලාංඡනය සහිත පොලිතීන් මුද්‍රාවකින් ආවරණය කිරීමට ත්, ලාෆ්ස් ගෑස් සිලින්ඩරවල වෑල්වය කහ පසුබිමක නිල් ලාංඡනය සහිත පොලිතීන් මුද්‍රාවකින් ආවරණය කිරීමට ත් උපදෙස් දී තිබේ.

$ads={2}

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ, පැරණි ගෑස් සිලින්ඩර් වෙළෙඳපොළට නිකුත් නොකරන ලෙස අදාළ සමාගම්වලට දැනුම් දී ඇති බව ත් මීට දින කිහිපයකට මෙරටට ගෙන ඒමට කටයුතු කළ ගෑස් නෞකාවේ අඩංගු ගෑස් නව සිලින්ඩර්වලට පුරවන ලෙස උපදෙස් දී ඇති බවත් ය.

එමෙන් ම, මේ වන විට වෙළෙඳපොළේ ඇති පැරණි ගෑස් සිලින්ඩර් නැවත භාර ගන්නා බවට අදාළ සමාගම් නිල නොවන ලෙස එකඟතාව පළ කර ඇති බව ද එම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ ය.

තව ද මේ වන විට පාරිභෝගිකයින් විසින් මිල දී ගනු ලැබ ඇති භාවිතයට නොගත් ගෑස් සිලින්ඩර් නැවත ලබා ගෙන ඒ වෙනුවට නව ගෑස් සිලින්ඩර් ලබා දීමට ක්‍රමවේදයක් සැකසෙනු ඇති බව ද එම ආරංචි මාර්ග විශ්වාසය පළ කළේ ය.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post