නිවසක මුලුතැන්ගෙයක ගෑස් පිපිරුමක CCTV දර්ශන [VIDEO]


දිවයින පුරා තැනින් තැන සිදුවන ගෑස් ආශ්‍රිත ගිනි ගැනීම් සහ පුපුරා යෑම් ඊයේ සහ පෙරේදා දිනයේ බහුලව වාර්තා වුණා.

පෙරේදා දිනයේ තුළ පමණක් මේ ආකාරයේ සිදුවීම් 16 ක් වාර්තා වූ අතර ඊයේ වාර්තා වූ ගෑස් ආශ්‍රිත හදිසි අනතුරු සංඛ්‍යාව 20ක්.

දිනෙන් දින ඉහළ යන ගෑස් ආශ්‍රිත මෙම අනාරක්ෂිත තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් තවමත් පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබාදීමට රජයේ හෝ අදාල ගෑස් සමාගම් මෙතෙක් සමත් වී නැහැ.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post