කිලෝ 510 මැණික් පොකුරට රුපියල් කෝටි 5000ක ලංසුවක්..ඒත් දෙන්න බෑ කියයි..


රත්නපුරයෙන් හමුවූ කිලෝ 510 බරැති නිල්මැනික් පොකුරට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 250 ක ලංසුවක් ඉදිරිපත් වී ඇත.

$ads={2}

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා සඳහන් කළේ එංගලන්තයේ ප්‍රසිද්ධ මැණික් වෙන්දේසියකදී මේ ලංසුව ලැබුණු බවයි.

නමුත් එම මිල සදහා මැණික් පොකුර හිමිකරුවන් සහ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය එකඟත්වය පළ කර නැති බව ද ඔහු පැවසීය.

ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති මිල ඩොලර් මිලියන හාරසියයක් බවද අමාත්‍යවරයා තවදුරටත් සඳහන් කළේය.

අයවැය කාරකසභා අවස්ථා විවාදයේ දී ඔහු මේ බව සඳහන් කරන ලදී.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post