ශ්‍රී පාද වන්දනාවේ යනවානම් මේ ගැනත් දැනගනම යන්න - සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මෙන්න


ශ්‍රී පාද වන්දනා සමය සඳහා නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ ඇතුළත් ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබේ.

අංක 2258/3 දරන අදාළ ගැසට් පත්‍රය ඊයේ (දෙසැ. 14) දිනයේදී ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

වන්දනා සමය 2021 දෙසැම්බර් 18 වන දා සිට 2022 මැයි 16 වන දා දක්වා පවත් වන බව ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් කර තිබේ.

ඒ අනුව, එම කාලය තුළ තාවකාලික ගොඩනැගිලි, නවාතැන්, වෙළෙඳසල් ඉදි කිරීම් නොකළ යුතු ය.

එමෙන් ම, ආරක්ෂිත ස්ථානවල හැර අනෙක් ස්ථානවල දිය නෑම හෝ රෙදි සේදීම නොකළ යුතු ය.

අදාළ ගැසට් නිවේදනයට අනුව, වෙළෙඳාම සහ දන්සැල් පවතින සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට යටත්ව සිදු කළ යුතු අතර සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නිකුත් කර ඇති සෞඛ්‍ය මාර්ගේපදේශ පිළිපදිමින් වන්දනා කටයුතු සිදු කළ යුතු ය.

වන්දනාවේ යෙදෙන බැතිමතුන් එන්නත්කරණ කාඩ්පත හෝ එහි ඡායා පිටපතක් ළඟ තබා ගත යුතු අතර බැතිමතුන් ශ්‍රී පාද මළුව තුළ නවාතැන් නොගෙන වන්දනා කොට නික්ම යා යුතු බව ගැසට් නිවේදනයේ වැඩිදුරට ත් සඳහන් කර තිබේ.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post