බලා හිටපල්ලා! ඊළඟ කින්නියාව කොටදෙණියාව වෙනකන්! [VIDEO ]


පන්නල කොටදෙණියාව නගර යා කරන පාලම පසුගිය වැස්සෙන් විනාශ වීම හේතුවෙන් ගම්වැසියන් විසින් තාවකාලික පාලමක් සකස් කරගෙන මේ දිනවල එගොඩ වන ආකාරයක් දැකගැනීමට පුලුවන.

නමුත් මෙය ඉතා අනතුරුදායක තත්ත්වයක් බව දැක ගත හැකිය.

ගම්වාසීන් පවසන්නේ මෙය ඉක්මණින් සකස් නොකළහොත් කින්නියාවේ සිදුවූ හානිය හා සමාන සිදුවීමක් සිදුවිය හැකි බවකි.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post