විමල්, ජෝන් රා බොයි...

මෙරට කිතුල් ආශ්‍රිත කර්මාන්තයේ විප්ලවීය වෙනසකට මග පාදමින් අපනයනය ඉලක්ක කරගත් "රාගා" සන්නාමය යටතේ කිතුල් රා ඇතුළු කිතුල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන පෙළක් අද කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනගත කෙරුණා.

කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට අයත් කුරුවිට පිහිටි නන්ද එල්ලාවල කර්මාන්තපුරයේ, කිතුල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන නිපදවීම වෙනුවෙන් ඉදිකළ නවීනතම තාක්ෂණයෙන් යුත් කර්මාන්ත ශාලාව විමල් වීරවංශගේ සුරතින් විවෘත කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම කිතුල් රා ඇතුළු නිෂ්පාදන පෙළ ජනගත කිරීම සිදුවුණා.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post