ජනවාරි මස 5 වන දා සිට බස් ගාස්තු ඉහළ යන්නේ මෙහෙමයි: සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව මෙන්න

මගී ප්‍රවාහන බස් රථවල ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තු වැඩි කිරීම මෙම වසරේ ජනවාරි මස 5 වන දා සිට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම කොමිෂන් සභාව මේ බව පැවසීය.

ඒ අනුව, ජනවාරි මස 5 වන දා සිට ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සහ මගී සේවා අවසර පත්‍ර යටතේ ධාවනය වන පෞද්ගලික බස් රථ සඳහා ක්‍රියාත්මක විය යුතු සාමාන්‍ය සේවා (ආසනගත) ගාස්තු අවස්ථා 350 සඳහා වන ගාස්තු ලැයිස්තුව ජාතික ගමනාගමන මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කරනු ලැබ තිබේ.

17.44%ක අගයකින් මගී ප්‍රවාහන බස් රථ වල ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තු වැඩි කිරීමට 2021 දෙසැම්බර් මස 29 දා කටයුතු කර තිබිණි.

අදාළ නව ගාස්තු පහතින් දැක්වේ.

$ads={2}


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post