අද සිට ක්‍රියාත්මක නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මෙන්න...


අද (ජන. 1) සිට ජනවාරි 31 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කර තිබේ.

අදාළ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අසේල ගුණවර්ධන මහතා විසින් නිකුත් කරනු ලැබ ඇත.

අදාළ මාර්ගෝපදේශ අනුව, මංගල උත්සව සඳහා උත්සව ශාලාවේ 50%ක ධාරිතාවකින් පුද්ගලයින් සහභාගි කරවා ගත හැකි ය.

එමෙන් ම උපකාරක පන්ති පැවත්වීමේදී 50%ක ධාරිතාවකින් ළමුන් සහභාගි කරවා ගත හැකි අතර 5 ශ්‍රේණියෙන් ඉහළ පන්ති පැවැත්වීමට අවසර ලබා දී  තිබේ.

පොදු ප්‍රවාහනයේදී  සීමිත ආසන ධාරිතාවට අනුව මගීන් රැගෙන යාම සිදු කළ යුතු ය.

වායු සමීකරණය කරන ලද වාහනවල මගීන් ප්‍රවාහනය කිරීමේදී කවුළු විවෘත කර ගමන් කළ යුතු අතර සියලු ම දෙනා මුව ආවරණ පැළඳ සිටිය යුතු ය.

මහජන ඒකරාශි වීම්, රැස්වීම් නැවත දැනුම් දෙන තුරු තහනම් කර තිබේ.

අනවශ්‍ය ගමන් බිමන් සහ නිවසින් පිටව යාම හැකිතාක් අවම කරන ලෙස සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නව මාර්ගෝපදේශය මගින් වැඩිදුරට ත්  සඳහන් කර තිබේ.

අදාළ සෞඛ්‍ය මාර්ගඋපදේශ පහතින් දැක්වේ.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post