ලිට්‍රෝ වලට නොදෙවෙනි ලාෆ්ස් ගෑසුත් පුපුරයි - එකම ගෙදර දෙවෙනි පාරටත් ගෑස් එක පුපුරයි! [VIDEO]


බිබිල ප්‍රදේශයේ පිහිට එකම නිවෙසක අද දිනයේ දෙවන වතාවටත් ගෑස් ලිප පුපුරා යාමේ සිදුවීමක් වාර්තා වී තිබේ.

$ads={2}

ඒ අනුව ඉකුත් වතාවේ ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩරයේ පුපුරා යාමක් සිදුව ඇති අතර මේ වතාවේ පුපුරා ගොස් ඇත්තේ ලාෆ්ස් සිලින්ඩරයකි.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post