කැළණිතිස්ස තාප විදුලි බලාගාරයේ ජනන යන්ත්‍රයක් අක්‍රීය වෙයි


ඉන්ධන නොමැතිවීමෙන් කැළණිතිස්ස තාප විදුලි බලාගාරයේ ජනන යන්ත්‍රයක් අක්‍රීය වී තිබෙනවා. 

ඊයේ රාත්‍රී 10.30 ට පමණ එම ජනන යන්ත්‍රය අක්‍රීය වී ඇති බවයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පැවසුවේ. 

මේ හේතුවෙන් ඊයේ රාත්‍රියේ බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රදේශ කිහිපයක විදුලි බිදවැටීමක්ද සිදුව තිබෙනවා. 
$ads={2}
තාප විදුලි බලාගාරවලට ඉන්ධන නොමැති වුවහොත් විදුලි කප්පාදුවක් සිදුවිය හැකි බවයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සදහන් කළේ.
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post