හරක් හොරකම ගැන කියන්න ගියාම... පොලිසියට සිගරැට් අදින්න වෙලා


අඟුරුවාතොට පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ සිදුවන වංචා, දූෂණ, සොරකම් සම්බන්ධයෙන් පොලිසියට වගේ වගක් නැතැයි ප්‍රදේශවාසීහු චෝදනා කරති.

එම ප්‍රදේශයේ ජීවත්වන ජනතාවට සිදුවන අසාධාරණකම් පිළිබඳව පැමිණිලි කිරීමට පොලිසියට ගියද එම පැමිණිල්ල පොතට පමණක් සීමා වන බවද ඔවුන් පෙන්වා දෙයි.

එම පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ සිය ජීවනෝපාය ලෙස ගොවිතැන් කටයුතු සිදු කරගෙන ගිය පුද්ගලයෙකුගේ ගවයන් හයදෙනෙකු පසුගියදා යම් පුද්ගලයෙකු විසින් සොරකම් කර ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් අඟුරුවාතොට පොලිසියට පැමිණිලි කර ඇත.

ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් සිදු කර නැති වූ ගවයන් සොයා දෙනවා වෙනුවට පොලිසිය සිදු කර ඇත්තේ පැමිණිල්ල කළ පුද්ගලයාගේ වියදමින් සිගරට් ගෙන්වා ගැනීමයි.

පැමිණිල්ල සිදු කර එහි ප්‍රගතිය දැන ගැනීම සඳහා ඔහු දිනපතා පොලිසියට ගොස් ඇති අතර එලෙස ගිය සෑම දිනකම ඔහුට සිදුව ඇත්තේ පොලිසියට සිගරට් ගෙනත් දීමටය.

අඟුරුවාතොට පොලිසියෙන් අසාධාරණයට සාධාරණයක් ඉෂ්ඨ නොවුනට අසාධාරණයට නම් ඉහළින්ම තැනක් ලැබී ඇති බව ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

$ads={2}

ඊට නිදසුනක් ලෙස ප්‍රදේශවාසීන් පෙන්වා දෙන්නේ බීමත්ව රිය පැදවූ පුද්ගලයෙකුගෙන් රුපියල් 3000ක අල්ලසක් ලබාගෙන නිදහස් කළ බවය.

එම නිසා ප්‍රදේශවාසීන් ඉල්ලා සිටින්නේ police කියන වචනයේ අකුරු හයේ තේරුමවත් නොදන්නා අඟුරුවාතොට පොලිසියේ ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයා ඉවත් කළ යුතු ලෙසය.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post