අද සිට දෛනික විදුලි කප්පාදුවක් සිදු විය හැකියි - PUCSL

ජලාශවල ඇති ජලය කළමණාකරණය කර ගැනීම සහ ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් අද (15)සිට දෛනික විදුලි කප්පාදුවක් සිදු විය හැකි බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසනවා.

$ads={2}

ඒ අනුව ඊට ආදාළ ක්‍රමවේදය සහ විදුලි කප්පාදු කිරීමේ කාලසටහන අද පස්වරුවේ දැනුම් දෙන බවයි මහජන උපයෝගීතා කොමිසම වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post