අද දවසේ ලග්න පලාපල - 2022 පෙබරවාරි මස 13 වන ඉරිදා

මේෂ

ක‍්‍රියාශීලීව කටයුතුවල යෙදේ. තම ඥාති මිත‍්‍රාදීන් ඒකරාශීව ක‍්‍රියාකරයි. තම පදිංචි ස්ථානයේ සුළුවෙන් හෝ උත්සව ශි‍්‍රයාවක් ගෙනදෙයි. ඇසුරු කරන්නන් අතර ප‍්‍රසාදයට පත්වෙයි. සන්ධි ප‍්‍රදාහ රෝග මතුකරන දිනකි.

මිථුන

මහජන ප‍්‍රසාදයට පත්වන පොදු සේවා කයුතුවලදී මූලිකවී ක‍්‍රියාකරන දිනකි. ප‍්‍රීති උත්සව වැනි දේවලට සහභාගිවීමේ අවස්ථා යෙදේ. බලාපොරොත්තු රහිත ලෙසින් වැයපස ඉහළ යයි. සෙම් බහුල රෝග මතුකරයි.

සිංහ

ශුභාශුභ මිශ‍්‍රඵල මතුකරන අතර ප‍්‍රීති උත්සව වැනි දේවලට හේතුයි. සුහදතා වර්ධන ක‍්‍රියාවන්හි යෙදේ. ගමන් බිමන් බහුලවෙයි. වැයපසද ඉහළ යයි. මෞත‍්‍ර ලිංගික පද්ධතියේ රෝග සාදයි.

තුලා

ශුභවාදී ඵල මතුකරයි. කෙටි ගමන් යෙදේ. තම ඥාති මිත‍්‍රාදීන් ඒකරාශීව ක‍්‍රියාකරයි. විනෝදජනක ක‍්‍රියාවන් වන්දනාගමන් වැනිදේට ශුභයි. දහමට ලැදිව ක‍්‍රියාකරයි. වාතාධික රෝග, ඉදිමුම් රෝග සාදයි.

ධනු

ක‍්‍රියාශීලි දිනකි. සමාජ සත්කාරක ක‍්‍රියාවන්හි යෙදේ. ආගමික පුද පූජා වතාවත් වලට මුල්තැන දී කටයුතු කරන අතර තම ඥාතීන්ද දහමට යොමු කරවයි. මිල මුදල් වැය කිරීමට සිදුවේ. සෙම් රෝග ද මතුවේ.

කුම්භ

ශුභාශුභ ඵල දෙයි. සැහැල්ලූ මනසින් ක‍්‍රියාකරන දිනකි. තම ඥාති මිත‍්‍රාදීන් සමග සුහදතා වර්ධන ක‍්‍රියාවන්හි යෙදේ. ආගමික පුද පූජා කෙරෙහි යොමුවන දිනකි. පපුවේ වේදනා මතුවේ.

වෘෂභ

ගමන් බිමන් බහුල වෙයි. වන්දනාගමන් ආගමික වැඩසටහන්වලට හේතුයි. විනෝදජනක ක‍්‍රියාවන්ට කාලය ගෙවෙන අතර නවක සබඳතා මතුකරයි. අමතර ලාභද ලබයි. සිරසාගත රෝග මතුවේ.

කටක

අවබෝධමත්ව දවස ගෙවයි. ප‍්‍රීති උත්සව සුහදතා වර්ධන ක‍්‍රියා ආදියෙහි යෙදේ. දහමට ලැදිව ක‍්‍රියාකරයි. තම ඥාතීන් අතර ප‍්‍රධානව ක‍්‍රියාකරයි. හදිසි ධන සම්පත් ලාභ ලැබීම් මතුකරයි. ආමාශගත රෝග මතුකරයි.

කන්‍යා

ශුභාශුභ මිශ‍්‍රඵල මතුකරයි. සමාජ සත්කාරක කටයුතු, ජනතා සේවා කටයුතු ආදියෙහි යෙදේ. පොදු සමිති සමාගම් වලට සහභාගි වෙයි. දහමට ලැදිව ක‍්‍රියාකරයි. සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිරිහීමෙන් රෝග සාදයි.

$ads={2}

වෘශ්චික

ශුභාශුභ මිශ‍්‍රඵල උදාකරයි. තම ඥාතීන් සමග ඒකරාශීව දුර ගමන් වන්දනාගමන් වැනි දේවල යෙදේ. ප‍්‍රීති උත්සව වලට සහභාගිවීමේ අවස්ථා යෙදේ. සෙම් බහුල රෝග සාදයි. වැයපස ඉහළ යයි.

මකර

ශුභාශුභ ඵල මතුකරයි. සුහදතා වර්ධන ක‍්‍රියාවන්හි යෙදේ. සතුරන් දමනය වෙයි. ආගමික වතාවත් වලට ගරුකරන දිනකි. අධ්‍යාත්මික ගුණවගාවන් කෙරෙහි යොමු වෙයි. කොන්දේ රෝග, වාත රෝග මතුකරයි.

මීන

ශුභාශුභ ඵල දෙයි. අධ්‍යාත්මික ගුණ වගාවන් කෙරෙහි යොමු වෙයි. පොදු සේවා ක‍්‍රියාවන්හි යෙදේ. විනෝදජනක ක‍්‍රියාවන්ටද යොමුවෙයි. ක‍්‍රියාශීලීව කටයුතුවල යෙද්. සිරසාගත රෝග මතුවේ.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post