ජන්දයක් අත ළඟ! මැතිවරණ කොමිසම වැඩ පටන් ගනී! මුලින්ම තියන ජන්දය මෙන්න!...

මෙම වසර ඇතුළත මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට ජාතික මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කොට ඇත.

ඒ අනුව බොහෝ දුරට මෙම වසර ඇතුළත වසරකින් කල් දැමුණු පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට ජාතික මැතිවරණ කොමිසම සූදානමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ජා කිරීම සදහා ලබන 24 වැනි දින සියලුම පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයන් කැදවීමටද මැතිවරණ කොමිසම පියවර ගෙන ඇත.

$ads={2}

එහි සභාපති නිමල් ජී. පුංචිහේවා මහතා සදහන් කර ඇත්තේ එහිදී මැතිවරණය පවත්වන ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් එකගතාවකට පැමිණීමට සැලසුම් කර ඇති බවකි.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post