හෙට පැය හත හමාරක විදුලි කප්පාදුවක්.. කාලසටහන මෙන්න…

හෙට දිනයේදී රට පුරා කලාප වශයෙන් පැය හතහමාරත විදුලි කප්පාදු කිරීමක් සිදුකිරීමට නියමිතය.

ඒ සදහා මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අවසරය ලබාදී ඇත.

පෙරවරු 8ත් සවස 6 ත් අතරදී පැය පහක කාලයක් හා සවස 6ත් රාත්‍රි 11ත් අතර කාලය තුල තවත් පැය දෙකහමාරක කාලයක් මෙසේ විදුලිය කප්පාදු කරයි.

අදාල කාල සටහන මෙසේය.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post