නැඳුන්ගමුවේ රාජා මියගිය විදිහ ගැන රටම නොදන්න කතාව

නැදුන්ගමුවේ රාජා හස්තිරාජයා පසුගිය 7 වැනිදා පාන්දර සදහාටම දෙනෙත් පියා ගත්තා. පුරා දසවසරක් ශ්‍රි දළඳා මාළිගාවේ වාර්ෂික ඇසලපෙරහරේ සාධාතුක කරඩුව වැඩම කෙරවූ මෙම බෝධි සත්ව ගුණෝපේත ඇත් රාජායාගේ හදිසි අභාවය පිළිබඳ පුවත සකල ලෝක වාසී බෞද්ධ අබෞද්ධ කොයි කවුරුත් කම්පනයට පත් කළා.

නැදුන්ගමුවේ ඇත් රාජයා ජීවතුන් අතර සිටියදී සිදු කළ ඇතැම් ක්‍රියා කාරකම් තිරිසන් සතෙකුට කළ හැකිද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය කොයි කා තුළත් තිබුණා. ඒ ඒ ක්‍රියාකාරකම් බුද්ධිමත් මිනිසුන් පවා නොකරන තරම් ඥානාන්විත ඒවා වූ නිසා.

$ads={2}

මේ අසාමාන්‍ය බුද්ධිමහිමයක් ප්‍රකට කළ ඒ ඇත් රාජයාගේ අභාවය පිළිබඳ මේ වන විට විවිධ මතවාදයන් පැතිරෙනවා. මේ කතා ඇත්තද? සැබවින්ම නැදුන්ගමුවේ රාජා ඇත් රාජයා මිය ගියේ කෙසේද? මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සොයා අරැණ කණ්ඩයම ගියා නැදුන්ගමුවේ වලවුවට. මෙහිදී අප නැදුන්ගමුවේ ඇත් රාජයා දරුවකු මෙන් පුරා අවුරුදු 20කට ආසන්න කාලයක් රැක බලාගත් කලුමාමා හමු වුණා. සැබවින්ම නැදුන්ගමුවේ රාජාට වුයේ කුමක්ද? කලුමාමා රටම අසන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දුන්නා….

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post