පොදු ස්ථානවල රැදී සිටීම තහනම් කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්..

පොදු ස්ථාන කිහිපයක රැඳී සිටීම තහනම් කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව 2022 අප්‍රේල් 02 සවස 6.00 සිට 2022 අප්‍රේල් 04 උදේ 6.00 දක්වා කිසිවෙකුට පොදු මාර්ගයක, පොදු උද්‍යානයක, පොදු ක්‍රීඩා භූමියක, වෙනත් පොදු භූමියක, දුම්රිය මාර්ගවල හෝ මුහුදු වෙරළේ සිටීම තහනම් වන බවයි එහි දැක්වෙන්නේ.

අදාළ ගැසට් නිවේදනය පහතින්.

$ads={2}
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post