රාජපක්ෂ දේශපාලනය අවසන්..

රාජපක්ෂ දේශපාලනය අවසන් වනු ඇති බවට රාජපක්ෂ පවුලේ හිටපු දෛවඥ සුමනදාස අබේගුණවර්ධන මහතා කියා සිටියි.

$ads={2}

ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කරන්නේ තම සමාජ ජාල කිරීමේ සටහනක් තබමිනි.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post