සැපට නිදන්නට දවසක් එනතුරු, ගෝල්ෆේස් පිටියේ දකින... සුබ සිහින - Photos

අරගල බිමෙහි හුවමාරු වන විවිධ ඡායාරූප අතරේ අපේ ඇහැ නතර වුණු තැනක් තමයි මේ

රෑ එළි වන තෙක් අරගලයේ නියුතු ඒ පිරිස් ලද කෙටි විවේක මොහොතක මෙලෙස විඩාහරිනවා.

දවස පුරාම එකම අරමුණක් ඇතුව වෙහෙසෙන ඔවුන් මෙලෙස පසුවෙනවා දැකීමත් කාගෙත් හිත් සසල කරවීමට තරම් හේතුවක්.

පහතින් දැක්වෙන්නේ එලෙස ගෝල්ෆේස් පිටියේ තැන තැන වැටී නිදන සොඳුරු අරගලකරුවන්ගේ දසුන් කිහිපයකි....



$ads={2}


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post