ගාලු මුවදොරදී උපවාසයක නිරතව සිටි පූජ්‍ය තෙරිපැහැ සිරිධම්ම හිමි රෝහල් ගත කරයි

$ads={2}

ගාලු මුවදොරදී උපවාසයක නිරතව සිටි පූජ්‍ය තෙරිපැහැ සිරිධම්ම හිමි හදිසි රෝගී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුලත් කර තිබෙනවා.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post