බාධක පෙරළා උද්ඝෝෂකයින් රාජපක්ෂවරුන්ගේ මහ ගෙදරට (VIDEO)

අග්‍රමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂගේ තංගල්ල පිහිටි කාල්ටන් නිවසට පිවිසෙන මාර්ගය ඉදිරිපිට මේ වන විට මහජන විරෝධතාවක් පැවැත්වෙනවා.

ඒ සඳහා විශාල මහජනතාවක් එක්රැස්වී ඇති බවයි අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළේ.

කෙසේ නමුත් එම මාර්ගය පොලිස් මාර්ග බාධක යොදා අවහිර කර ඇති අතර දැඩි පොලිස් ආරක්ෂාවක්ද යොදවා ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post