හෙට විදුලි කප්පාදු කාල සටහන මෙන්න


හෙට දිනයේ අදියර 03ක් යටතේ දිවයිනේ සියලුම ප්‍රදේශ සඳහා පැය 8.5 ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරිමට නියමිත බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය නිවේදනය කර සිටියි.

එම කාල සටහන පහතින්.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post