විරෝධතාවක් නිසා කොළඹ - ගාල්ල ප්‍රධාන මාර්ගය මොරටුවෙන් අවහිර වෙයි

වඩු කාර්මිකයන් පිරිසක් මොරටුව කුරුස හංදියේ විරෝධතාවක් ආරම්භ කිරීම හේතුවෙන් කොළඹ ගාල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගාල්ල දෙසට ගමන් කරන මංතීරුව අවහිර වී ඇති බව වාර්තා වනවා.

$ads={2}

විදුලිය විසන්ධි කිරීම ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් මුල්කරගෙන ඔවුන් මෙලෙස විරෝධතාවයේ නිරත වන බවයි සඳහන් වන්නේ.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post