අද සවස සි⁣ට සඳුදා දක්වා දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය පැනවේ...

අද (02) සවස 06 සිට සඳුදා (04) දින උදෑසන 06 දක්වා දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා.

$ads={2}

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post