අරගලයේ ඇතුළෙ ඉඳන් පොලිසියට ගහපු එකාව මිනිස්සු අල්ලලා පොලිසියට බාර දීලා! ඊට පස්සෙ මාර වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ! ඌ ගෝඨාගේ පිල්ලියක්ලු!...

අරගල භූමියේ සිට හමුදාවට සහ පොලිසියට වතුර ගැසූ පුද්ගලයකු අල්ලා පොලිසියට බාරදීමට අරගලකරුවෝ කටයුතු කර තිබුණහ.

ඔවුන් කියා සිටියේ මෙම පුද්ගලයා ගෝඨාගේ පිල්ලියක් බවකි.

පොලිසියද එම පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ආකාරයක් දැකගන්නට නොතිබිණ.

එම වීඩියෝව පහතින්..

$ads={2}
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post