රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නිවස වටලා විරෝධතා ආරම්භවෙයි…

කොලඹ 07 පස්වන පටුමගේ පිහිටි හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක් පැවැත්වෙමින් ඇත..

$ads={2}

විරෝධතාකරුවන් පවසන්නේ වික‍්‍රමසිංහ මහතා ආණ්ඩුව සමඟ රහස් ගනුදෙනුවක සිටින බවයි.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post